Tạo style/rhythm trên máy tính (Windows) – Phần 5

MỘT SỐ PHÍM TẮT HAY DÙNG TRONG CUBASE

Phím đơn:
Space: Play/Pause/Stop rec
Num+: Tua tiến
Num-: Tua lùi
Num*: Thu (rec)
Num/: Bật tắt chế độ quay lại
Delete: Xóa
C: Bật/tắt Metronome
G: Thu nhỏ hiển thị chiều ngang
H: Phóng to hiển thị chiều ngang
J: Bật/tắt Snap – Căn chỉnh theo hoặc không theo quantize
P: Lựa chọn khu vực để xuất ra file
Q: Quantize – Căn chỉnh độ chính xác của nốt
R: Bật/tắt chế độ thu của track

Tổ hợp phím:
Ctrl + Num+: Tiến tới đầu nhịp tiếp theo
Ctrl + Num-: Lùi về đầu nhịp hiện tại. Nếu đang ở đầu nhịp sẽ lùi về đầu nhịp trước đó
Ctrl + A: Chọn toàn bộ
Ctrl + Z: Hoàn tác
Ctrl + Shift + Z: Làm lại
Ctrl + X: Cắt
Ctrl + C: Sao chép
Ctrl + V: Dán
Ctrl + S: Lưu