vsti Native Instruments KOMPLETE 11

Một bộ sưu tập âm sắc tuyệt vời với các công cụ dành cho công việc sản xuất âm nhạc bất kỳ. Với phạm vi hoạt động rộng nhất có thể của các chương trình, bao gồm toàn bộ chu trình tạo và sản xuất âm nhạc: Từ thiết kế âm thanh, sản xuất âm thanh đến mastering, biểu diễn trực tiếp.


KOMPLETE là bộ sản phẩm dành cho các nghệ sĩ, nhạc sĩ và nhà thiết kế âm thanh, có tất cả các công cụ sáng tạo mà bạn sẽ cần cho mục đích sử dụng. Bản cập nhật lớn nhất từ trước đến nay cho thư viện âm thanh của bạn, bao gồm synth mới, nhạc cụ được lấy mẫu mới, hiệu ứng mới; và lần đầu tiên: Gói âm thanh mở rộng. Tất cả các âm thanh bạn cần cho bất kỳ ý tưởng và bất kỳ công việc sản xuất âm nhạc nào.

Cần có kết nối internet để cài đặt và kích hoạt các sản phẩm trong gói KOMPLETE này. Sau khi cài đặt, tất cả các sản phẩm có thể được sử dụng ngoại tuyến. Một số sản phẩm có thể yêu cầu bổ sung tải xuống miễn phí. Những thay đổi về khả năng tương thích với các sản phẩm của bên thứ ba có thể phụ thuộc vào các hạn chế mà Native Instruments không thể ảnh hưởng.

* Nhà phát triển:
* Ngôn ngữ: Tiếng Anh
* Yêu cầu hệ thống:
- macOS 10.11 trở lên với các bản cập nhật mới nhất.
- Windows 7 trở lên với các bản cập nhật mới nhất.
* Cấu hình tối thiểu:
- CPU: Intel Core i5 (hoặc CPU tương đương).
- RAM: 4GB, khuyến cáo nên từ 6GB.
- VGA: Có hỗ trợ từ OpenGL 2.1.
- HDD: 10GB cho chương trình, 345GB cho sample.
* Các dạng thức hỗ trợ:
- macOS (64-bit only): Stand-alone, VST, AU, AAX
- Windows (32/64-bit): Stand-alone, VST, AAX

Download link:

* Hướng dẫn cài đặt:
- Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản mới tại
- Tải xuống " "
- Cài đặt các file cần thiết đã download từ torrent và NATIVE ACCESS.
- Đăng nhập bằng tài khoản đã đăng ký.
- Trong bản tải về đã có đầy đủ engines, processors, synthesizers!
- Thay thế các file .EXE và .DLL từ trong thư mục "Crack".
 

Bình luận

Top Dưới