vst Cableguys - ShaperBox

Để làm nhạc dance, ngoài voice ra cái không thể thiếu là các hiệu ứng dạng sidechain, hiệu ứng này có thể làm được bằng các compressor tuy nhiên cách làm không đơn giản và để chỉnh chính xác như mong muốn không hề dễ. Nghe các bản DJ gần đây sẽ thấy sử dụng hiệu ứng này rất phức tạp, nếu dùng bằng comp thì không thể làm được.

Để đáp ứng yêu cầu tạo các hiệu ứng dạng sidechain áp dụng được cho cả cho volume, pan, filter; hãng Cableguys đã cập nhật thêm VST chuyên để làm việc này và không cần tín hiệu vào như comp, đỡ lằng nhằng kết nối mất thời gian.

Xin được giới thiệu: Cableguys - ShaperBox
Năm phát hàng 2017


Giao diện ShaperBox

Đăng ký/đăng nhập để mở khóa nội dung
Demo ShaperBox

Link download: - -

CÀI ĐẶT:
1. Tải về, chạy file "Setup.exe" trong thư mục "#1. SETUP".
2. Mở DAW, scan để nhận , mở VST ShaperBox, lần đầu tiên nó sẽ hỏi license, cần chỉ để file "ShaperBox_License.lic" nằm ở thư mục "#2. LICENSE FILE".
3. Thoải mái sáng tạo.

VST này cần treo vào output của các voice hoặc VSTi cần tạo hiệu ứng, cái này hơn các plugin tạo hiệu ứng sidechain khác là có thể kết hợp cùng lúc hiệu ứng sidechain cho 5 thông số cùng lúc: volume, pan, filter, v.v.. còn các plugin khác như SideKick, LFO Tools v.v... thì chỉ tạo hiệu ứng cho mỗi volume.
 

Bình luận

Top Dưới