Bảng giá quay video clip cho ca khúc

Giá ghi hình cho 01 ca khúc, chưa bao gồm kinh phí thu âm. Giá chưa bao gồm thuế V.A.T. DỊCH VỤ NỘI CẢNH NGOẠI CẢNH 1 NGOẠI CẢNH 2 Bối cảnh Trong phòng thu Ngoài trời(có thể kết hợpvới cả trong phòng thu) Ngoài trời(có thể kết hợpvới cả trong phòng thu) Sử dụng … Đọc tiếp Bảng giá quay video clip cho ca khúc