Bảng giá các dịch vụ khác

TT DANH MỤC GHI CHÚ GIÁ (VNĐ) 01 Sáng tác ca khúc Tùy theo yêu cầu Thỏa thuận 02 Sáng tác nhạc múa Tùy theo yêu cầu Thỏa thuận 03 Biên tập chương trình nghệ thuật Tùy theo yêu cầu Thỏa thuận 04 Biên tập âm nhạc đơn giản Tính theo block 05 phút, dựa … Đọc tiếp Bảng giá các dịch vụ khác